• C30 Thành Thái, Phường 14, quận 10, Tp.HCM
...
Hỗ trợ khách hàng 24/7
0898 448 579

Crispy Seaweed

Crispy Seaweed vị Cay 15g
8857107231057
20000
Crispy Seaweed vị Wasabi 15g
8857107231064
20000
Crispy Seaweed vị Chua Cay 15g
8857107230777
20000
Crispy Seaweed vị Cay 32g
8857107231781
35000
Crispy Seaweed vị Wasabi 32g
8858702403597
35000
Crispy Seaweed vị Chua Cay 32g
8858702402521
35000
Crispy Seaweed vị Cà Chua 32g
8857107231927
35000