• C30 Thành Thái, Phường 14, quận 10, Tp.HCM
...
Hỗ trợ khách hàng 24/7
0898 448 579

Dòng sấy

Big Sheet vị Cay 4g
8857107232061
6000
Big Sheet Vị Hải Sản 4g
8858702414845
6000
Crispy Seaweed vị Cay 15g
8857107231057
21500
Crispy Seaweed vị Wasabi 15g
8857107231064
21500
Crispy Seaweed vị Chua Cay 15g
8857107230777
21500
Crispy Seaweed vị Cay 32g
8857107231781
36500
Crispy Seaweed vị Wasabi 32g
8858702403597
36500
Crispy Seaweed vị Chua Cay 32g
8858702402521
36500
Crispy Seaweed vị Cà Chua 32g
8857107231927
36500