Snack Rong biển Taokaenoi
  • C30 Thành Thái, Phường 14, quận 10, Tp.HCM
...
Hỗ trợ khách hàng 24/7
0898 448 579

Snack Rong biển Taokaenoi

Big Sheet vị Cay 4g
8857107232061
6000
Big Sheet Vị Hải Sản 4g
8858702414845
6000
Crispy Seaweed vị Cay 15g
8857107231057
21500
Crispy Seaweed vị Wasabi 15g
8857107231064
21500
Crispy Seaweed vị Chua Cay 15g
8857107230777
21500
Crispy Seaweed vị Cay 32g
8857107231781
36500
Crispy Seaweed vị Wasabi 32g
8858702403597
36500
Crispy Seaweed vị Chua Cay 32g
8858702402521
36500
Crispy Seaweed vị Cà Chua 32g
8857107231927
36500
Tempura vị Truyền thống 25g
8858702402187
20500
Tempura vị Cay 25g
8858702402194
20500
Tempura vị Truyền thống 40g
8858702401265
34000
Tempura vị Cay 40g
8858702401272
34000
Big Bang vị Mực 6g
8858702403689
9500
Big Roll vị Mực 3.6g
8858702410878
36000