HBAF (tên gọi cũ là Tom’s Farm) là thương hiệu thuộc GILIM – Công ty lớn nhất tại Hàn Quốc về nhập khẩu & sản xuất các sản phẩm từ hạt. HBAF là thương hiệu hạnh nhân tẩm vị bán chạy số 1 tại Hàn Quốc.

HBAF (tên gọi cũ là Tom’s Farm) là thương hiệu thuộc GILIM – Công ty lớn nhất tại Hàn Quốc về nhập khẩu & sản xuất các sản phẩm từ hạt. HBAF là thương hiệu hạnh nhân tẩm vị bán chạy số 1 tại Hàn Quốc.

Các dòng sản phẩm

Các dòng sản phẩm

Bơ Mật Ong
Wasabi
Dâu
Bánh Mì Bơ Tỏi
Trà Sữa Đường Đen
Mè Đen
Bơ Mật Ong
Wasabi
Dâu

HBAF (tên gọi cũ là Tom’s Farm) là thương hiệu thuộc GILIM – Công ty lớn nhất tại Hàn Quốc về nhập khẩu & sản xuất các sản phẩm từ hạt. HBAF là thương hiệu hạnh nhân tẩm vị bán chạy số 1 tại Hàn Quốc.

Các dòng sản phẩm

Bơ Mật Ong
Wasabi
Dâu
Bánh Mì Bơ Tỏi
Mè Đen
Trà Sữa Đường Đen
Mè Đen
Trà Sữa Đường Đen
Bơ Mật Ong
Wasabi
Dâu
Bơ Mật Ong
Wasabi
Dâu

Xem thương hiệu khác