Tao Kae Noi

CRISPY SEAWEED 15g

Truyền Thống
Cay
Tom Yum

CRISPY SEAWEED 32g

Truyền Thống
Cay
Tom Yum
Hải Sản

BIG SHEET 3.2g

Truyền Thống
Cay
Sốt Nhật Bản
Hải Sản

BIG BANG 2g

Truyền Thống
Cay

Big Bang 6g

Truyền Thống
Mực

SUPER CRISP 12g

Truyền Thống
Mực
Kim Chi

SUPER CRISP 24g

Truyền Thống
Mực
Kim Chi

BIG ROLL 12 gói

Truyền Thống
Cay
Mực

BIG ROLL 6 gói

Truyền Thống
Cay
Mực
BBQ

TEMPURA 25g

TINTEN 20g