Snack hạt nổi tiếng Hàn Quốc Tom’s Farm đến Việt Nam

IPP Group mang hạnh nhân Tom's Farm về Việt Nam

Thương hiệu hạnh nhân Tom's Farm chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam

IPP Group ra mắt "SIÊU PHẨM HẠNH NHÂN" số 1 Hàn Quốc Tom's Farm