Ngày: Tháng Mười Hai 24, 2021

Kế Toán Thanh Toán

A. Số lượng: 1 người B. Thời gian làm việc: Toàn thời gian C. Mức lương: 6 – 8 triệu D. Chi tiết công việc I.TRÁCH NHIỆM/ RESPONSIBILITIES: – Lập phiếu thu, quản lý và kiểm tra các khoản thu: thu tiền khách hàng, thu hoàn ứng, thu khác liên quan đến các hoạt động …

Kế Toán Thanh Toán Read More »