Trang chủ / Tuyển dụng

Chuyên viên lập trình ERP

A. Số lượng: 1 người

B. Thời gian làm việc: Toàn thời gian

C. Mức lương: Thỏa thuận

D. Chi tiết công việc

I.TRÁCH NHIỆM/ RESPONSIBILITIES:

 1.   PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DMS
 •   Phối hợp với đối tác thuê ngoài để phát triển và hoàn thiện hệ thống DMS trên nền Odoo
 •   Tiếp nhận mã nguồn từ phía đối tác và tiếp tục phát triển các tính năng cho ứng dụng theo yêu cầu Ban Giám Đốc (BGĐ)
 •   Đề xuất công nghệ, giải pháp phù hợp với các yêu cầu từ BGĐ
 •   Phối hợp với đối tác xây dựng app điện thoại để tích hợp ứng dụng lên điện thoại. (Integration with mobile app)
 •   Phối hợp với đối tác ERP để kết nối dữ liệu từ DMS với ERP và phát triển các tính năng liên quan.
 1. VẬN HÀNH HỆ THỐNG DMS VÀ ERP
 •   Vận hành hệ thống DMS và hệ thống ERP
 •   Cấu hình user, phân quyền người dùng, đào tạo, hỗ trợ người dùng
 1.   PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ VÀ THÀNH LẬP CÔNG TY CÔNG NGHỆ
 •   Tham mưu BGĐ phát triển khối công nghệ lớn mạnh tiến tới thành lập công ty công nghệ, phục vụ các dự án phát triển công nghệ cho kinh doanh.
 •   Hỗ trợ BGĐ các công việc liên quan đến công nghệ khác.

 

II. QUYỀN HẠN /RIGHTS:

 •     Truy cập và quản lý dữ liệu toàn công ty theo yêu cầu cấp trên
 •     Trực tiếp tương tác với các bộ phận để làm rõ yêu cầu về hệ thống

 

III.NĂNG LỰC YÊU CẦU CHO CÔNG VIỆC/ REQUIRED ABILITY:

 •     Thành thạo ngôn ngữ lập trình Python và quản lý dữ liệu trên PostgreSQL
 •     Có hiểu biết về qui trình phát triển phần mềm, đặt biệt là kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế và triển khai phần mềm.
 •     Có kinh nghiệm về mặt công nghê phù hợp các yêu cầu mục tiêu công ty
 •     Có kỹ năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập
 •   Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc trên nền tảng web như Bootstrap, jQuery, Angular.js, Node.js, Java script, Asp.net MVC, HTML, CSS, XML, Knockout.js là lợi thế.

E. Chế độ, phúc lợi

– Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

– Lương tháng 13… và các khoản thưởng theo quy định của công ty.

– Teambuilding hằng năm và các chế độ khác theo quy định của công ty.

– Cơ hội nắm giữ vị trí chủ chốt của tổ chức đang tăng trưởng rất nhanh

F. Liên hệ

 • Công ty: Công Ty Cổ Phần IPP Group
 • Người liên hệ: Phòng HCNS
 • Email: hcns@ipp.com.vn
 • Địa chỉ liên hệ: 299/12 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh