Danh mục: Tuyển Dụng

  • Video Content Creator

    I. TRÁCH NHIỆM/ RESPONSIBILITIES:   Lên kế hoạch, sản xuất nội dung   Hỗ trợ các brand manager xây dựng kênh video cho nhãn hàng ( Tik Tok & Youtube)    Phối hợp với team MKT lên kế hoạch xây dựng, phát triển kênh TikTok, Youtube    Lên content, kịch bản quay – dựng các […]

  • Chuyên viên lập trình ERP

    A. Số lượng: 1 người B. Thời gian làm việc: Toàn thời gian C. Mức lương: Thỏa thuận D. Chi tiết công việc I.TRÁCH NHIỆM/ RESPONSIBILITIES:   PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DMS   Phối hợp với đối tác thuê ngoài để phát triển và hoàn thiện hệ thống DMS trên nền Odoo   Tiếp nhận […]

  • Kế Toán Thanh Toán

    A. Số lượng: 1 người B. Thời gian làm việc: Toàn thời gian C. Mức lương: 6 – 8 triệu D. Chi tiết công việc I.TRÁCH NHIỆM/ RESPONSIBILITIES: – Lập phiếu thu, quản lý và kiểm tra các khoản thu: thu tiền khách hàng, thu hoàn ứng, thu khác liên quan đến các hoạt động […]