Trang chủ  /  Thương hiệu  /  Taokaenoi  /  Super Crisp

SUPER CRISP 12G

Truyền thống
Mực
Kim Chi

SUPER CRISP 24G

Truyền thống
Mực
Kim Chi

Các sản phẩm khác

BIG BANG
BIG SHEET
BIG ROLL
CRISPY SEAWEED
TEMPURA
SEASONED LAVER

Xem thương hiệu khác