Phó phòng kế toán

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tổ chức thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán:

– Lập các báo cáo tài chính theo đúng quy định của Pháp luật và yêu cầu của Ban Giám đốc.

– Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, không ngừng cải tiến tổ chức lại bộ máy theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

– Tổ chức ghi chép, tính toán, và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

– Xác định, phản ánh chính xác, kịp thời, đúng quy trình, kết quả kiểm kê hàng hóa, tài sản định kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra.

– Tham gia kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các quy định, chính sách liên quan đến công tác tài chính kế toán do Công ty quy định, nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc làm sai trái

– Tính toán và có trách nhiệm đôn đốc, trích nộp đúng, đầy đủ và kịp thời các khoản thuế phải nộp ngân sách, các quỹ để lại Công ty theo quy định pháp luật.

– Thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, công nợ phải thu, công nợ phải trả.

– Kiểm soát các đơn đặt hàng theo yêu cầu của Giám đốc.

– Kiểm soát công nợ phải trả, phải thu.

– Kiểm soát về nghiệp vụ kế toán của cửa hàng và khối thương mại điện tử.

– Triển khai tình hình kế hoạch thu chi tài chính, việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, bảo quản hàng hóa, trang thiết bị, tiền vốn.

– Phân tích chi tiết từng khoản mục Doanh thu, chi phí Công ty, đề xuất các biện pháp cắt giảm chi phí hiệu quả, kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã được xây dựng theo từng thời điểm cụ thể.

– Phổ biến chính sách, chế độ quản lý tài chính của nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết.

– Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cho Ban Giám đốc.

– Kiểm tra việc cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan Nhà nước theo chế độ báo cáo tài chính kế toán hiện hành.

– Chịu trách nhiệm chính báo cáo các vấn đề liên quan đến Thuế của Công ty với các Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

– Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính.

– Tổ chức bảo quản lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu bí mật của Công ty.

2. Phối hợp với các Bộ phận khác:

– Hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty phân tích các hoạt động kinh tế trong Công ty một cách thường xuyên, nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh của Công ty.

– Phối hợp cùng các bộ phận khác thiết lập hệ thống quản lý, vận hành hàng hóa, lưu trữ bảo quản hàng hóa, xây dựng quy trình luân chuyển nội bộ giữa phòng Kế toán với các phòng ban khác.

3. Quản lý đội nhóm:

– Hoạch định định biên nhân sự tại bộ phận.

– Phân công công việc cho nhân viên trực thuộc quyền quản lý.

– Quản lý công việc, giải quyết mâu thuẫn nội bộ.

– Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty.

– Đánh giá kiến thức chuyên môn của nhân viên.

– Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

4.Báo cáo:

– Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc Công ty.

– Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc theo định kỳ và khi có yêu cầu.

· Báo cáo tiếp kiểm toán, thuế khi có phát sinh.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1.Kiến thức

–          Tốt nghiệp Đại học trở lên từ các chuyên ngành Kế toán – Tài chính.

–          Có kinh nghiệm làm việc tại chuỗi hệ thống bán lẻ, siêu thị hoặc đại siêu thị.

–          Có kinh nghiệm trên 05 năm ở vị trí tương đương.

–          Nắm vững các nghiệp vụ về kế toán, sử dụng được Lemon3, SAP…

–          Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng.

2.Kỹ năng:

–          Có khả năng phân tích và viết báo cáo quản trị.

–          Lập kế hoạch, lãnh đạo, phân tích dữ liệu, tổ chức và giám sát công việc.

–          Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tạo mối quan hệ hợp tác với các phòng ban.

3.Thái độ:

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết và ý thức chấp hành pháp luật.

–          Nhanh nhẹn, khéo léo, sáng tạo trong công việc.

Quyết đoán, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao. 

THÔNG TIN KHÁC

 • Thử việc: 2 tháng
 • Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (từ T2 đến T6), T7 tuần làm tuần nghỉ
 • Đồng nghiệp: Đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, hòa đồng
 • Phúc lợi:- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
  – Lương tháng 13… và các khoản thưởng theo quy định của công ty.
  – Teambuilding hằng năm và các chế độ khác theo quy định của công ty

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Công ty: Công Ty Cổ Phần IPP Group
 • Người liên hệ: Mr. Trí
 • Email: tuyendung@ipp.com.vn
 • Địa chỉ liên hệ: 299/12 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN IPP GROUP

Địa chỉ: 299/12 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0311509329-003

Điện thoại: 028 3606 2797

                  0898 448 579 (Zalo)

Email: sales@ipp.com.vn

           hotline@ipp.com.vn